Ladislav Zibura

DISKUSE S LADISLAVEM ZIBUROU

Kdy: 01. 4. 2015 od 17:05 do 18:35

Kde: Na půdě PEF MENDLEU v Brně, učebna Q01

Láďa je studentem FSS MU a vedle toho je také novodobým poutníkem, dobrodruhem a skvělým vypravěčem. Každé léto si hodí batoh na záda a vyrazí pěšky do světa. V minulosti absolvoval cestu do Říma a Santiago de Compostela.

Loni v létě se takhle vypravil na cestu dlouhou 1 400 kilometrů až do Jeruzaléma, aby nakonec stanul pod Zdí nářků. Celá cesta mu trvala 40 dní, během kterých zažil spoustu nezapomenutelných setkání a veselých a smutných událostí.

Těšíme se na tebe!

Více: Událost diskuse na Facebooku

Fotografie z diskuse

Back to Top